Podle typu objektu
 | 
 

Administrativní (kancelářské) budovy:
 • Administrativní budova "Tetris" / AB Budějovická (DZS + DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
  jméno
  jméno
  Administrativní budova "Tetris"

  adresa:      Praha 4, Budějovická - Sedlčanská
  investor:    Budějovická 377 s.r.o.
  projektant:  ATELIER 6, s.r.o.
  projekt:     2011-2012 (AB Budějovická)
  realizace:   2012-2013

  Administrativní budova osazená v bezprostřední blízkosti metra má tři podzemní podlaží a osm podlaží nadzemních. V nadzemní části jsou navrženy kanceláře, na střechách a v komunikačních jádrech pak technologické zázemí objektu. V suterénech jsou umístěny garáže s vjezdovou rampou a část technologií. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický sloupový skelet s integrovanými fasádními prolamovanými stěnami. V místech přechodu mezi ustupujícími patry a na nároží jsou sloupy šikmé.

  Zajímavosti:
 • Zajištění stavební jámy pomocí záporového pažení kotveného ve dvou úrovních přepínanými lany vedenými pod sousední pozemky i komunikace.
 • Vnější obálka spodní stavby je navržena jako tzv. "bílá vana".
 • Ochrana proti vibracím pomocí dynamického filtru.
 • Plošné založení.
 • jméno
  jméno
 • Aviatica / Walter-HAD (STU + DÚR + DSP) z.p.
  jméno
  jméno
  Administrativní budova "Aviatica"

  adresa:      Praha 5, U Trezorky 921/2, Jinonice
  investor:    Penta Investments s.r.o.
  projektant:  JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
  projekt:     2008-2010 STU-DSP (Walter)
  realizace:   2014-2015

  Administrativní budova osazená v bezprostřední blízkosti metra má dvě podzemní podlaží a devět podlaží nadzemních. V nadzemní části jsou navrženy obchodní jednotky, služby a stravování, kancelářské plochy a centrální velín. V suterénech jsou umístěny sklady, garáže a technické zázemí. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický sloupový skelet.

  Zajímavosti:
 • Ochrana proti vibracím pomocí pryžových vibroizolací sevřených mezi zdvojené železobetonové desky a dynamických filtrů.
 • Hlubinné založení.
 • V úrovni studie i DÚR byl 'HAD' projetován v celé své délce a překračoval tak tubus metra v míste nyní navržené proluky pomocí 1,5m tlusté dodatečně předpínané desky.
 • Koncepce nosné konstrukce byla navržena již ve studii natolik efektivně, že zůstala zachována od schmatic designu až po finální relizaci. Výjimku představuje rozdělení objektu na dvě části tak, aby nebylo potřeba nákladně překlenout tubus metra, a transfer obvodových sloupů až k fasádě pomocí šikmých sloupů.

 •   jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
 • Com City Moskva (Administrativní a obchodní centrum) z.p.
 • DELTA, Praha 4 (STU) z.p.
  jméno
  jméno
  Poliklinika Budějovická, objekt DELTA

  adresa:      Praha 4, Budějovická - Antala Staška
  investor:    Budějovická DELTA s.r.o.
  projektant:  K4 a.s.

  Nový pavilon polikliniky osazený přímo nad tubusy metra a části vestibulu u stanice Budějovická má jedno podzemní podlaží a pět podlaží nadzemních. V nadzemní části jsou navrženy kanceláře a malé obchodní jednotky v přízemí. V suterénu je umístěno technologické zázemí objektu. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický sloupový skelet s integrovanými fasádními prolamovanými stěnami.

  Zajímavosti:
 • Ochrana proti vibracím pomocí pryžových vibroizolací sevřených mezi zdvojené železobetonové desky a dynamických filtrů.
 • Hlubinné založení s účinností pilot od úrovně nivelety kolejí v tunelech níže.
 • Ochrana objektu proti bludným proudům.
 • Zajištění stavební jámy záporovým pažením s výdřevou, zápory budou pouze vetknuté do podzákladí a nebudou kotveny do okolní zeminy.
 • Nesymetrie a komplikovaný tvar stavby je značně ovlivněn složitým uspořádáním existujících konstrukcí pod úrovní terénu, a to především hmotou obou tubusů metra a konstrukcí vestibulu stanice metra Budějovická.
 • jméno
  jméno
 • Digital Park III z.p.
 • Firemní servisní středisko, k.ú. Panenský Týnec (DSP)
 • Galerie Veselí (DPS) z.p.
 • Karlin Hall 1 - Kotelna (STU + DÚR + DSP + DZS + DPS + ATD/TEP + DSPS) z.p.
 • Fórum Karlín / Karlin Hall 2 (STU + DÚR + DSP + DZS + DPS + ATD/TEP) z.p.
  Fórum Karlín / Karlin Hall 2 - Administrativa
  jméno
  jméno
  adresa:      Praha 8, Pernerova 676/51, Karlín
  investor:    North-Line, a.s.
  projektant:  AED project, a.s.
  projekt:     2010-2012 (od studie po DPS)
  realizace:   2012-2014

  Administrativní objekt s multifunkčním kulturním a společenským sálem má tři podzemní podlaží a osm podlaží nadzemních. V nadzemní části jsou navrženy kancelářské plochy a společenský sál. Ve dvou nejnižších suterénech jsou umístěny garáže a technické zázemí. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový sloupový a stěnový skelet s nosnou železobetonovou fasádou a vnitřními nosnými železobetonovými stěnami. Nad 2.NP jsou do nosné konstrukce integrovány předpjaté průvlaky, které umožní vytvořit halový prostor kulturního a společenského sálu přímo pod administrativními podlažími.

  Zajímavosti:
 • Spodní stavba ovlivněna vysokou hladinou spodní vody, která je při povodních dotována s minimálním zpožděním přímo řekou Vltavou.
 • Hlubinné založení; některé piloty navrženy jako tahové proti vztlaku vodního sloupce výšky až 11m.
 • Multifunkční společenský a kulturní sál s kapacitou téměř 3000 návštěvníků.
 • Nad společenským a kulturním sálem navrženy dodatečně předpjaté průvlaky na rozpětí 24,3m.
 • Odlehčení odministrativních podlaží užitím předjatých panelů Spiroll a Partek.

 • jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
 • Nové Hamry (DSP) z.p.
 • OÚ Buš (DPS) z.p.
 • TeleHouse (DSP + DZS + DPS) z.p.
 • TRIANON z.p.
 • Visionary / NEC - administrativní budova (STU + DÚR + DSP + DBP) z.p.
  jméno Visionary (NEC - administrativní budova)

  adresa:      Praha 7, Argentýnská - Plynární - Železničářů
  investor:    Skanska Property Czech Republic, s.r.o.
  projektant:  JAKUB CIGLER ARCHITEKTI, a.s.
  projekt:     2008-2013 (Bubny NEC)
  realizace:   2016-2018

  Investorský záměr předpokládá výstavbu nové administrativní budovy. V objektu budou umístěny mimo administrativní prostory i obchodní plochy a podzemní garáže. Navrhovaný objekt má osm nadzemních podlaží, poslední podlaží je ustoupené a tvoří tzv. „penthouse“. Podzemní část objektu tvoří tři suterénní podlaží. V nadzemní části jsou umístěny kancelářské plochy, přízemí je pak vyhrazeno pro obchodní prostory. V částech suterénu, na střechách a v komunikačních jádrech je umístěno technologické zázemí objektu. Ve spodních dvou suterénech a části suterénu prvního jsou umístěny garáže s vjezdovými rampami.

  Zajímavosti:
 • Spodní stavba ovlivněna vysokou hladinou spodní vody, která je díky přímým dotacím z řeky Vltavy prakticky nečerpatelná.
 • Zajištění stavební jámy formou kotvené jílocementové podzemní těsnící stěny s kotveným záporovým pažením.
 • Vnější obálka spodní stavby je navržena jako tzv. "bílá vana".
 • Ochrana proti vibracím pomocí dynamického filtru.
 • Plošné založení.
 • Vysoký stupeň prefabrikace.
 • Certifikace LEED Platinum
 • 'NEC' - North-East Corner nového zastavěného území v prostoru zrušeného železničního překladiště Bubny.
 • jméno

Bytové domy:
 • BD Černokostelecká (DÚR + DSP) z.p.
 • BD Horoměřice (DSP) z.p.
 • BD Popelka (DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
 • BD Prosek - Nad Šestikopy (DÚR + DBP)
 • BD Rokoska II (DSP + DPS + DDO + ATD/TEP)
 • BD Troja (STU + DÚR)
 • BD Ulčova, Praha 8 - Dolní Chabry (DDO)
 • BD V Olšinách (DÚR) z.p.
 • Bulharská, Praha - Vršovice (DSP + ATD/TEP)
 • Čajkovského, Praha (ATD/TEP) z.p.
 • Doky Libeň z.p.
 • Drahobejlova (ATD/TEP) z.p.
 • Fasáda Kollárova (DPS) z.p.
 • Belgická, Praha 2 (DSP) z.p.
 • Kindergarten Prag (DÚR) z.p.
 • Kořenov - Rozšíření bytu do půdního prostoru (DSP)
 • Krásova, Praha (DPS) z.p.
 • Markéta BD (DSP) z.p.
 • Mrázovka III (DSP) z.p.
 • Národní, Praha - Nástavba (DSP) z.p.
 • Obytný soubor Americká - S404 (DPS + DDO)
 • Plazza Střížkov (DPS + DDO)
 • Podkroví Kovářská, Praha (DPS + ATD/TEP) z.p.
 • Remigas - Korunní, Praha 2 (POS)
 • Rezidence Zelený pruh - demolice (DSP) z.p.
 • Rezidence Zelený pruh (DÚR) z.p.
 • Sedmikráska BD (STU) z.p.
 • Sloučení WC a koupelny Jana Palacha, Mladá Boleslav (DSP)
 • Sportcentrum Prosek / Bytový dům 'U gymplu' (DZS + DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
  Sportcentrum Prosek / Bytový dům 'U gymplu'
  jméno
  jméno
  adresa:      Praha 9, Žitenická 781/1-9, Prosek
  investor:    DEVELOP invest, a.s.
  projektant:  Atelier A4 s.r.o.
  projekt:     2014-2015 (DZS + DPS + DDO)
  realizace:   2015-2016

  Multifunkční objekt se dvěma podzemními podlažími a čtyřmi podlažími nadzemními. Nadzemní část je čistě bytová, druhý suterén obsahuje garáže s technickým zázemím a v prvním suterénu, do kterého jsou situovány hlavní vstupy do budovy, jsou pak komerční plochy. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický desko-stěnový skelet.

  Zajímavosti:
 • Různorodé rozmístění svislých nosných konstrukcí v každém podlaží vyžaduje mnoho transferů svislých sil a prostorové působení železobetonového skeletu.
 • Složitá geologická stavba v podzákladí vedla k volbě hlubinného založení, ačkoliv se v základové spáře nachází vcelku únosná opuka.
 • Uměle vytvořené snížení terénu před domem umožňuje vstup do 1. suterénu a využití celé plochy přízemí pro bydlení.
 • Spádování horního povrchu základové desky zaměřené na odvod vody z prostoru parkovacích stání.
 • 'Nešizené' provedení separace bílé vany od podloží zdvojenou fólií proloženou geotextílií.

 • jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
  jméno
 • Triangl Střešovice (DSP) z.p.
 • Veletržní, Praha (DPS + ATD/TEP) z.p.

Halové objekty (skladové, výrobní i showroomy):
 • AGUNA Brno - základové prahy (DDO) z.p.
 • ARA Konárovice (DSP + DPS) z.p.
 • Astric Plzeň - Hala (DPS + DDO) z.p.
 • CEE HUB - Prague (STU) z.p.
 • DURA, Kopřivnice - piloty (DPS + DDO) z.p.
 • FUJIKOKI (DDO)
 • Hala Elit Brno (DPS + DDO) z.p.
 • Hala Hostivař - Nástavba stávajícího objektu (DSP)
 • Hala Velká Bíteš (DPS + DDO) z.p.
 • H-PARK (DSP) z.p.
 • Kozomín (DDO) z.p.
 • Mapal Bezděčín (DSP + DPS + ATD/TEP) z.p.
  jméno
  jméno
  Mapal Bezděčín

  adresa:      Mladá Boleslav, Bezděčín 126
  investor:    MAPAL C&S, s.r.o.
  projektant:  Atelier VV - sdružení
  projekt:     2012-2013
  realizace:   2013

  Administrativně-výrobní hala společnosti MAPAL.

  Nosná konstrukce halového typu s administrativní sekcí z prefabrikovaného železobetonu.

  Ačkoliv je skalní podloží bezprostředně pod povrchem terénu, ekonomicky výhodnější bylo hlubinné založení na krátkých velkoprůměrových pilotách, které bylo i realizováno.

  jméno
  jméno
 • MORA (DDO) z.p.
 • Pneu Šafránek, Rudná u Prahy (POS)
  Pneu Šafránek, Rudná u Prahy
  adresa:      Rudná u Prahy, Masarykova 974/246
  Prefabrikovaný halový objekt s netradičními vazníky se zaoblenou horní hranou.
 • Pneuservis Šafránek - Dolní Počernice (DSP + ATD/TEP + POS) z.p.
 • Port Jerome-Cabot, Ocelová konstrukce, Francie (DDO)
 • Přístavba haly Phoenix (DSP + DPS + DDO) z.p.
 • Přístavba haly Phoenix S02 - II. etapa (DSP + DPS) z.p.
 • Přístavba haly Phoenix S02 - III. etapa (STU + DÚR + DSP + DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
 • Přístavba výrobny kyanidů, Lučební Závody Draslovka a.s. Kolín (DSP)
 • Rejman Logistic, sídlo firmy a expediční hala, Cheb (STU)
 • Rondo Ejpovice (DPS + DDO) z.p.
 • Semtín jízdárna - SO 15, 17-21, 23 (DSP + DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
 • TIZO Letov (DPS + DDO) z.p.
 • Walter - Sanace (DSP + DPS + ATD/TEP) z.p.
 • ZOO Praha - Dílny (DSP) z.p.

Obchodní domy a veřejné budovy:
 • ASP Ostrava - demolice (DSP + DPS) z.p.
 • ASP Ostrava (DÚR + DSP + DZS + DPS + ATD/TEP + POS) z.p.
 • Auto Jarov (DDO) z.p.
 • Avion Ostrava - Bershka (DPS + POS) z.p.
 • Avion Ostrava - OK chlazení (DPS) z.p.
 • Avion Ostrava - Oplocení (DPS + ATD/TEP) z.p.
 • Avion Ostrava - Výtah (DPS) z.p.
 • ČZU Suchdol - CEMS (STU) z.p.
 • ČZU Suchdol - posluchárna (STU + DPS) z.p.
 • Divadlo Kotelna (DÚR) z.p.
 • Galerie Plzeň (DSP + DPS) z.p.
 • Galerie Šantovka (STU) z.p.
 • Green park Benešov - Zámečnické výrobky (DPS)
 • Hypernova - Tábor - piloty (DPS + DDO) z.p.
 • IKEA Ostrava (DPS) z.p.
 • Kaufland Bruntál (DDO) z.p.
 • Kaufland Chrudim - Předpjaté střešní vazníky (DDO) z.p.
 • Meet factory z.p.
 • NBD ČVUT z.p.
 • OC Nitra (DPS + DDO) z.p.
 • OC Ústí nad Labem (STU) z.p.
 • Palác Rapid (STU) z.p.
  Palác Rapid, Praha
  adresa:      Praha 1, 28.října 377/13, Staré Město
  Předmětem studie byl návrh koncepce rozmístění nových nosných konstrukcí a stanovení způsobu posouzení konstrukcí stávajících s ohledem na plánovanou přestavbu objektu a změnu funkčního využití z hotelu s kancelářskými prostorami na luxusní obchodní dům.
  Studie popisuje zejména možná rizika spojená se statikou historické budovy.
 • PD - II.etapa, Rekonstrukce ARITMA, ZUŠ (DSP + DPS)
 • PD - II.etapa, Rekonstrukce ARITMA, Venkovní okolí (DSP + DPS)
 • PD - II.etapa, Rekonstrukce ARITMA, Požární řešení (DSP + DPS + DDO + ATD/TEP)
 • Pivovar Děčín (DPS + ATD/TEP + DDO + DSPS) z.p.
 • Poliklinika Prosek - TRAFO (DSP) z.p.
 • Poliklinika Prosek (DSP + DPS) z.p.
 • Polyglot Týmlova z.p.
 • Rekonstrukce a přístavba Domova důchodců, Karlovy Vary (DÚR)
 • Resort Průhonice - Hole u Průhonic: Servisní objekt (STU + DSP + DPS + DDO)
 • Sport Háje / Nad Přehradou (DÚR) z.p.
 • Suite Hotel Karlín / Melon District (DSP + DZS) z.p.
 • Škola Březová - Vstup do objektu (DSP + DDO)
 • Vaňkovka Brno - Fontána (DDO) z.p.
 • Velvyslanectví turecké republiky v Praze - TRVL (DSP) z.p.
 • Venkovní schodiště - Justiční areál Praha (DPS + DDO) z.p.
 • ZŠ Roztoky - Obj. C (DSP) z.p.

Rodinné domy / Vily:
 • Galetova, Mladá Boleslav (DSPS)
 • Rodinný dům 53 (STU + DÚR + DSP + DPS)
  Rodinný dům 53
  projektant:  A32, spol. s r.o.
  jméno jméno
 • Chata Přední Labská (DSP + DPS + ATD/TEP) z.p.
 • Mírovice u Prahy (DSP)
 • Na Babě, Praha (DSP) z.p.
 • Hradešínská, Praha z.p.
 • Hoštice (DPS) z.p.
 • Novostavba RD Čechtice (DSP)
 • Novostavba RD v Libošovicích (DSP + ATD/TEP)
 • Novostavba RD v Třebohosticích (DSP)
 • Novostavba rodinného domu, Kropáčova Vrutice
 • Pasport domu Miroslava Pláška a Lucie Januškové (DSPS)
 • Půda Hájkovi (DSP + ATD/TEP) z.p.
 • RD Černošice Choi (DSP) z.p.
 • RD Dobřichovice (DDO)
 • RD Havelkovi (DSP) z.p.
 • RD Hokrových - rekonstrukce a přístavba, Praha - Miškovice (DSP + DPS + DDO)
 • RD Hurtíkovi, Nučice (DSP)
 • RD Chýnice (DSP) z.p.
 • RD Jech (DPS) z.p.
 • RD Jeřábková, Výžerky (STU + DSP + DPS)
 • RD Jindřichovi (STU)
 • RD Kolářovi
 • RD Mikulov-Klentnice (DSP)
 • RD Na Salabce, Praha (DDO)
 • RD Nad údolím (DPS) z.p.
 • RD Pod Křížem, Praha 8 - Dolní Chabry (DSPS)
 • RD Přibyl (STU + DSP) z.p.
 • RD Remeš (DSP + DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
 • RD Remeš II. (DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
  jméno
  jméno
  Rodinný dům Černošice

  adresa:      Černošice, Praha-západ
  investor:    soukromý investor
  projektant:  APS PROJEKT PRAHA s.r.o.
  projekt:     2011
  realizace:   2011-2012


  Dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům.

  Svislé nosné konstrukce zděné z cihelných bloků. Základová a stropní deska nad přízemím z monolitického železobetonu. Konstrukce střechy z dřevěných příhradových nosníků s lisovanými styčníky.

  S ohledem na lokálně nepříznivé podloží je tento rodinný dům jako jediný v celém okolí založen hlubinně na pilotách. Tento dům dokazuje, jak nezbytný je inženýrsko-geologický průzkum i pro stavbu 'pouze' nepodsklepeného rodinného domu.

  jméno
  jméno
 • RD Rýnovice (STU) z.p.
 • RD Štěpánovice, okr. Č. Budějovice
 • RD Urbanova (DSP + DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.
 • RD Vávrových, Praha - Miškovice (DSP + DPS + DDO)
 • RD Veselý - Újezd nad Lesy
 • RD Zeleneč (Praha-východ)
 • RD Zlenická, Praha 10 Uhříněves
 • Rekonstrukce RD Na Vyhlídce, Slapy (DSP)
 • Rodinný dům Staré Hodějovice (DSP + DPS)
 • Rodinný dům V Lužánkách, Roudná (DPS)
 • Stavba domku v k.ú. Kobylnice (DSP)
 • Vila Engine (DSP + DPS + DDO) z.p.

Odborné statické posudky
 • A.P.E. Vinoř - Hala, řešení havarijní situace po požáru (POS)
 • Areál TC Chrášťany - příjezdová komunikace (POS)
 • Avion Ostrava (POS) z.p.
 • Avion Ostrava - Bankomat (POS) z.p.
 • Avion Ostrava - KB (POS) z.p.
 • Avion Ostrava - Průmyslová podlaha (POS) z.p.
 • Avion Ostrava - Sportisimo (POS) z.p.
 • Avion Ostrava - Trezor (POS) z.p.
 • Balkónové zábradlí (POS)
 • BD Daňkova, Praha (POS)
 • BD Studentská, Poděbrady (POS) z.p.
 • BD Zlešická, Praha (POS) z.p.
 • BDE - V Tower, Protection Screen Xclimb 60 (POS)
 • Budějovická, Praha (POS)
 • Byty Heřmanova, Praha 7 - Letná (POS)
 • CČM - opatření na stávajících plynovodech, místní komunikace (POS)
 • CČM - úprava obslužné místní komunikace I. třídy (POS)
 • Club hotel Průhonice (POS) z.p.
 • Dopravní připojení k pozemku, k.ú. Hlubočepy (POS)
 • Dukelských hrdinů, Praha (POS) z.p.
 • Hala Velké Žernoseky (POS)
 • Hala Všejany (POS)
 • Heleny Malířové, Praha (POS) z.p.
 • Heřmanova, Praha - Letná, byt č.16 a č.17 (POS)
 • Honeywell Hlubočky PD redukce hluku zdroje 12 (POS)
 • Hostivice - Areál TSC SULTRADE (POS)
 • Chýně - Ochrana VTL plynovodu (POS)
 • IKEA Billboards (POS) z.p.
 • Jílové u Prahy - Zatížitelnost regálů (POS)
 • Jílové u Prahy - Zatížitelnost stojanů průmyslové výroby (POS)
 • KE Burgmann, Jílové u Prahy - Nosnost ocelové formy (POS)
 • KE Burgmann, Jílové u Prahy - Posouzení hřídele (POS)
 • Kostrbova, Praha (POS)
 • Lochkov - Ochrana VTL plynovodu (POS)
 • LP Slaný (POS) z.p.
 • Miškovice - zvýšení únosnosti skládaného stropu (POS)
 • Modernizace výroby elektrické energie v Mostě - Komořanech (POS)
 • Nové Průhonice - komunikace, Přeložka VTL plynovodu (POS)
 • Novostavba RD Mnichovice (POS)
 • Novostavba rodinného domu, Kněžmost (POS)
 • OBYTNÝ SOUBOR BD lokalita "NA RADOSTI" (POS)
 • Ocelové lodžiové zábradlí - Praha 10 - Hostivař (POS)
 • PAL Kbely (POS)
 • Pěstební školka Horní Měcholupy - VTL plynovod (POS)
 • Pod Sokolovnou, Hoštice
 • Pod Útesy, Praha (POS)
 • Podvinný mlýn, Praha (POS)
 • Poltava - Oděsa (POS) z.p.
 • Povodně 2002 - Statické posudky bytových domů v Holešovicích, Karlíně a Velké Chuchli (POS)
 • Prenet - Garáž (POS)
 • Prenet - obytný strop (POS)
 • Prenet - sklep (POS)
 • Protihluková stěna železárny v Hrádku u Rokycan (POS)
 • Přeložka OC Kolín (POS)
 • Přeložka příjezdové komunikace k Airport Centre Tuchoměřice (POS)
 • Přeložka silnice I/6 Praha - Pavlov (POS)
 • RD Čechtice (POS)
 • RD Radimovice u Zelče (POS)
 • Realizace silnice Přeštice - dočasná objížďka (POS)
 • Rekonstrukce bytového domu Jana Masaryka, Praha (POS)
 • Rekonstrukce bytového jádra, Kroupova, Praha 4 (POS)
 • Rekonstrukce bytu Schwartzer (POS) z.p.
 • Rezidence BD 'U Gymplu' (POS)
 • Rozadol - Bratislava (POS) z.p.
 • Ruské kolo, Kolotoč (POS)
 • Řeznická, Praha (POS) z.p.
 • Soubor RD s příslušenstvím, Klánovice (POS)
 • Spojovací objekt Terminálu Sever 2, Letiště Praha Ruzyně (POS)
 • Tenisová, Praha 10 - Statické posouzení zábradlí (POS)
 • Úpravy bytového jádra, Laurinova, Mladá Boleslav (POS)
 • Veverkova, Praha (POS) z.p.
 • Vztlak potrubí v zátopové oblasti - Trója (POS)
 • Zábradlí, HK (POS) z.p.
 • Zajištění schodiště - Ortenovo náměstí, Praha (POS)
 • Zastřešení parkovacího stání - dřevo-skleněná konstrukce (POS)
 • Zastřešení sjezdu do garáže, Krhanická, Praha 4 (POS)
 • Zatížitelnost ocelového stolu (POS)Ostatní:
 • Alternativa - RD na pontonech (STU + DSP) z.p.
 • Autosalón Průhonice (DÚRaSP)
 • ČAK-Potrubní most (DPS) z.p.
 • Čerpací stanice pohonných hmot, D1 (STU + DÚR + DBP + DSP)
  Čerpací stanice pohonných hmot, D1 jméno
 • Dlouhý Lán - Markýza (DPS) z.p.
 • Dvougaráž Hlavno (DSP + DPS + DDO) z.p.
 • Budějovická alej - Sadové úpravy (DDO) z.p.
 • Hasičská zbrojnice - MČ Čakovice (DSP)
 • Metodická plošina, ZŠ Rajská, Praha - Holešovice (POS)
 • Nádrž ČOV - FREYBURG, SRN (DDO)
 • Nové Hamry - ČOV (DSP) z.p.
 • Nové Průhonice - Technická infrastruktura (Hole u Průhonic) (DPS)
 • Ocelový přístřešek (DPS) z.p.
 • Osvětlení hřiště ZŠ Průhonice (DPS)
 • Památník generála Pattona (DSP + DPS + DSPS)
  Pomník generála G.S.Pattona v Plzni
  jméno
  jméno

  adresa:      Plzeň, sady Pětatřicátníků
  investor:    Statutární město Plzeň
  projektant:  Ing. arch. Václav Zůna, Ing. arch. Tomáš Beneš, MgA. Lubomír Čermák
  projekt:     2010-2014
  realizace:   2014-2015

 • Rekonstrukce VVTL RS Měcholupy (TEP)
 • Resort Průhonice - Přeložka VTL plynovodu (DPS)
 • Rozhledna Hranice (DSP)
  Rozhledna Hranice jméno

  adresa:      Hranice, okres Cheb (Trojmezí)
  investor:    Město Hranice
  projektant:  Ing. arch. Václav Zůna

  Moderní typ rozhledny pro turistické zatraktivnění lokality.
  Železobetonová konstrukce je svým tvarem stylizována do svisle orientovaného názvu přilehlé obce 'HRANICE' připomínajíc zároveň svou barevností hraniční mezník.

  Nosnou konstrukci rozhledny je tvoří 17,5m vysoká hlavní rámová konstrukce z probarveného monolitického železobetonu s vestavěnou ocelovou konstrukcí schodiště a vyhlídkové plošiny.
  Objekt je navržen v lokalitě s vysokou seismicitou.

 • Rozhledna Krásná Lípa (STU + DPS)
 • Rozhledna na Dubni (STU)
 • Rozhledna Varnsdorf (STU)
 • Schodiště Libocká (DDO) z.p.
 • Stavební úpravy zemědělské stavby na sídlo firmy, Kňovice (DSP)
 • TeleHouse - Heliport (DPS) z.p.
 • Vtl. regulační stanice Q4000 M /HOD - Sušice (DPS)
 • Vtl. RS 2000 Plavy (DSP)
 • Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmanově výšině, Šluknov (DÚR + DSP + DPS)
 • Výtah - Karlova (DSP) z.p.
 • XELLA (STU) z.p.
 • Zámek Kopaniny, II. etapa záchrany objektu - Severní část krovu (DSP + POS)
 • Zámek Třebešice (POS) z.p.
 • Zámek Veselí - protipovodňové opatření (DSP) z.p.
 • Zámek Veselí (DSP) z.p.
 • Zastřešení nad filtry KS Kralice (TEP)
 • ZOO Praha - Opěrné stěny (DPS + ATD/TEP + DDO) z.p.

Zakázky zpracované v rámci závislé činnosti jsou označeny 'z.p.'.


Legenda zkratek použitých projektových stupňů:
DÚR dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
DÚS dokumentace pro územní souhlas
DÚRaSP dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
DBP dokumentace bouracích prací
DOS dokumentace pro ohlášení stavby
DSP dokumentace k žádosti o stavební povolení
DZS dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
DPS dokumentace pro provádění stavby
DDO dílenská dokumentace (podrobné vyztužení železobetonových konstrukcí, výrobní tvary prefabrikátů, výrobní a montážní výkresy ocelových konstrukcí a prvků)
DSPS dokumentace skutečného provedení stavby
ATD autorský dozor projektanta
TEP technická pomoc dodavateli stavby

ASKon - statická kancelář | Ing. Stanislav Kozák

Projekty a statické posudky nosných konstrukcí

Materiálové možnosti

Nabízené projektové stupně

Spolupráce při provádění stavby a po dokončení stavby

Odborné statické posudky

Statická kancelář Praha 9