Nabízené služby
 
ASKon - statická kancelář | Ing. Stanislav Kozák nabízí:

Projekty a statické posudky nosných konstrukcí pro:
 • novostavby i rekonstrukce
 • monolitické i prefabrikované konstrukce
 • předpínané konstrukce
 • spřažené konstrukce
 • zesilování nosných konstrukcí
 • zakládání staveb a jejich podchytávání

Materiálové možnosti:
 • železobetonové konstrukce
 • ocelové konstrukce
 • dřevěné konstrukce
 • zděné konstrukce

Nabízené projektové stupně:
 • studie, schematic design
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace k žádosti o stavební povolení
 • dokumentace bouracích prací
 • dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
 • dokumentace pro provádění stavby
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Spolupráce při provádění stavby a po dokončení stavby:
 • výkon autorského dozoru
 • posuzování klientských změn
 • dokumentace skutečného provedení stavby

Odborné statické posudky:
 • posouzení celých objektů a konstrukcí
 • posudky pro rekonstrukce staveb
 • posuzování navržených statických řešení

ASKon - statická kancelář | Ing. Stanislav Kozák

Projekty a statické posudky nosných konstrukcí

Materiálové možnosti

Nabízené projektové stupně

Spolupráce při provádění stavby a po dokončení stavby

Odborné statické posudky

Statická kancelář Praha 9